شاهرود پرس

شاهرود پرس

ارسال پیام مستقیم برای مدیر سایت

در حال انجام عملیات...
info@shahroodpress.com
off

شاهرود پرس: سال 95 بود که نماینده شاهرود و میامی در آخرین نشست شورای اداری این سال، سخنی را مطرح و نکته مهمی را در آن نشست یادآوری کرد که جای تامل زیادی داشت. وی گفت: پتانسیل ها و قابلیت های اساسی و بنیادین شاهرود و میامی در سند آمایش سرزمینی استان سمنان که از چند سال پیش و قبل از دوره نمایندگی من تهیه و تقربیا از نظر مشاور و استان نهایی بود و از قبل نگاشته شده بود ،محسوس نیست و توسعه شرق استان بر اساس سند مذکور امکان پذیر نمی  باشد . 


سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب(مد ظله)در مورد سند که فرمودند آمایش نکته ای ماندگار برای کشور استافزود: با نگاهی به نسخه آمایش استان می توان دریافت که این طرح با توجه به ضعفهایی که دارد آن چیزی نیست که بتواند آینده شاهرود  و میامی را در نظر داشته باشد .چرا که مبنای طرح های توسعه شهرستان ها بر اساس این سند اتفاق می افتد.

این مهم نشان می داد که آنچه که در سند آمایش سرزمینی استان سمنان برای شاهرود و میامی در نظر گرفته شد باب طبع نماینده مردم این خطه نبود و بنابراین باید چاره ای در این زمینه اندیشیده می شد.

اما سند آمایش چیست و اصلا چه عایداتی برای یک سرزمین دارد که اینقدر حساسیت در مورد آن زیاد است؟

آمایش سرزمین به معنای بهره‌برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص است.در این طرح مزیت‌های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و نظام بخشی می‌شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی‌های فضایی مناطق انجام می شود.

براساس تعاریف ومفاهیم متفاوت ازتوسعه،برداشت‌های گوناگونی نیز از آمایش درابعاد، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی آن ارائه شده است.

درفرهنگ لغات لاروس ، آمایش چنین تعریف شده است: بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی با توجه به منابع طبیعی وانسانی.

 فرهنگ اقتصاد و امور اقتصادیـ اجتماعی معاصر، تعریف‌آمایش رابه شکل دیگری ارائه نموده است :سیاستی که هریک چارچوب جغرافیایی معین درپی بهترین توزیع ممکن جمعیت برحسب منابع طبیعی وفعالیت‌های اقتصادی می‌باشد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود این تعاریف به‌ طورعمده برمفهوم اقتصاد تاکید ویژه ای دارد و این همان نقطه عطفی است که پاشنه آشیل توسعه سرزمینی محسوب می شود.

لذا دکتر سید حسن حسینی شاهرودی که جزو مردان اقتصادی مجلس و کمیسین اقتصادی به شمار می رود باید دغدغه بیشتری می داشت و تدبیری ویژه برای جلوگیری از تصویب سند ناقص در گام اول در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با نو آوری و تکیه بر دانشگاهیان و اعضای هیات علمی و مسئولین ارشد دو شهرستان شاهرود و میامی می اندیشید، که این مهم موجب شد در واپسین لحظات ، سند امایش را به نفع شرق استان تغییر و اصلاح نماید.

در این بین از همان سال 95 با رایزنی های به عمل آمده از سوی وی سند یاد شده بار دیگر در کارگروهی متشکل از روسای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و جمعی از اعضای هیات علمی و افراد باتجربه و متخصص و نیز استفاده از همه پتانسیل حوزه های اجرایی و نظارتی شهرستان ها از جمله فرمانداری ها ،شورا ها ، دهیاری ها و موثرین، به دبیری یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود تشکیل شد تا بتواند با پشتوانه علمی و تخصصی، حقوق و قابلیت های واقعی و درج نشده منطقه  شاهرود و میامی را در این سندپررنگ تر  نماید.

نماینده شاهرود و میامی از دیده نشدن ظرفیت های گردشگری، معدن، کشاورزی و صنعت خطه نمایندگی خود در سند یاد شده گلایه کرده بود و دلیل این سهل انگاری را در استفاده از افرادی دانسته بود که در جریان این مزیت ها نبوده اند ونتیجتا درتهیه آن از پرسشنامه هایی استفاده کرده اند که معلوم نیست بر چه مبنایی آنها را انتخاب کرده اند و در آن ازصاحبنظرانی نظرخواهی شده که معلوم نیست ازکدام منقطه جغرافیایی هستند که نه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی شاهرود از آن اطلاع داشتند و نه آشنایی از قابلیتها و پتانسیل های منطقه دارند.

حسینی شاهرودی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان نیز که در تاریخ سوم خرداد 96 در استانداری سمنان با حضور استاندار و مشاور طرح برگزار شد با انتقاد از ضعفهای طرح آمایش ارائه شده خواستار استفاده از توان دانشگاهها و اعضای هیات علمی در تدوین این سند مهم شد.

از سخنان حسینی شاهرودی اینچنین بر می آمد که در تهیه طرح آمایش سرزمینی برای شاهرود و میامی نه فرماندار وقت مطلع بود ونه مدیران دستگاههای اجرایی!

لذ اطراحان و نویسندگان طرح مذکور در آن زمان باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه این آمایش را انجام دادند که متولیان اصلی یعنی دانشگاه ها و نخبگان که خاستگاه آمایش می باشند از آن اطلاعی نداشتند و یا اگر غیر این بود چرا به بازی گرفته نشدند؟!

البته نمی توان به راحتی از کوتاهی صورت گرفته از سوی مسئولان وقت نیز گذشت که اگر خود دغدغه بیشتری در این مورد داشتند شاید اینقدر در حق شرق استان یعنی شاهرود و میامی در سند کم لطفی و اجحاف نمی شد. 

تمام این جریانها باعث شد تا حسینی شاهرودی بازنگری جدی را برای طرح آمایش استان سمنان مطالبه کند تا بتواند در این سند معتبر و اجرایی با چشم انداز و افق دیده آینده، حوزه انتخابیه خود را منتفع سازد.

با پیگیری های جدی از سوی وی بار دیگر پرونده ای مهم به جریان افتاد و از کارشناسانی از دانشگاهها و دیگر سازمانها دعوت شد تا بر روی این سند با دید توسعه شاهرود و میامی تمرکز بیشتری کنند تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.  

بدین ترتیب شورای سیاستگذاری آمایش سرزمین و برنامه های توسعه شرق استان (شهرستان های شاهرود و میامی) با دستور وی به عنوان نقطه عطف نهادیه شدن تفکر آمایش و برنامه های توسعه مبتنی بر محوریت دانشگاه  هاتشکیل و آغاز بکار کرد و بر اساس مصوبات و در همین راستا گروه مطالعات راهبردی و آینده پژوهی توسط دانشگاه صنعتی شاهرود با رویکرد آمایش و برنامه های توسعه منطقه نیز تشکیل شد.

در 10 و 11 بهمن ماه سال 1396دومین همایش ملی ((رویکرد های نوین آمایش سرزمین)) در این دانشگاه با کمک دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد و صاحبنظران نکات مهمی را در این رویداد  مهم در خصوص آمایش و فرهنگ سازی  ارائه کردند.

بررسی نهایی سند آمایش برای شرق استان (شاهرود و میامی) با برگزاری بالغ بر 10 جلسه شورای سیاستگذاری آمایش و برنامه توسعه شرق استان  با حضور همه اعضاء و نماینده شاهرود و میامی با بیش  از 40 جلسه کارشناسی و کار گروهی تشکیل شد و پس از نهایی شدن  در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و در آنجا نهایی و مصوب شد.

ایجاد خوشه صنایع تبدیلی غذایی در منطقه شاهرود و میامی، قطب گرد شگری پزشکی شاهرود، توسعه فرودگاه شاهرود و ارتقا به بین المللی، ایجاد شهر دانشگاهی، کریدور راه آهن طبس –شاهرود- اینچه برون، قطب گردشکری (بوم گردی و اکوتوریسم) تماما مواردی بود که در سند آمایش سرزمینی استان سمنان برای شرق استان مصوب شد و امروز در این سند به چشم می خورد.

نتیجه برای شاهرود و میامی مطلوب بود چرا که برای اولین بار در کشور اینگونه سندی دستخوش تغییرات برای یک حوزه خاص می شد.

سندی که بعنوان یکی از اسناد بالادستی محسوب می شود و معنی آن اینست که اگر روزی در مورد هر کدام از موارد ذکر شده در بالا بخواهد دفاعی صورت گیرد باید حتما دارای سندی معتبر باشد که هم اکنون سند آمایش آنقدر معتبر است که رهبر معظم انقلاب در همین زمینه در متن الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت به آن تاکید کرده اند.

اینکه امروز فرودگاه شاهرود بین المللی شد، کریدور راه آهن طبس –شاهرود- اینچه برون درقانون بودجه مصوب و در مرحله مطالعات قرار گرفت، توسعه خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی ، و دهها طرح و برنامه دیگر در منطقه شاهرود و میامی که برخی از آنها در بالا ذکر شد روی غلطک اجرایی افتاد، همگی بر اساس پشتوانه های علمی و قابل دفاعی بود که یکی از مهمترین آنها سند آمایش سرزمین است.

یادمان باشد که سند یاد شده می رفت تا با نقطه ضعفهای فراوانی در مورد شرق استان مصوب شود که با اقدام سریع  دکتر حسینی شاهرودی از تصویب آن جلوگیری شد و هم اکنون سندی با افق روشن و بدون نواقص قبلی و با تفاوت چشمگیر نسبت به قبل، با رویکردی توسعه طلبانه مصوب شده است تا افق آینده شاهرود و میامی روشنتر از قبل گردد.

| نوشته خبر نگار | تاریخ ثبت 1398/04/15 - 09:38 | گروه مقالات | آخرین ویرایش 1398/04/15 - 10:13 | 1 نظر |
نظر
آخرین نظر:
علی
علی
Guest
0 نظر
‍‍📝 سند آمایش جدید شرق استان سمنان نقشه راهی که توسعه شاهرود و میامی را رقم زد
1398/04/15 - 14:25
سلام،صنعت در آمایش دیده شده ؟اگر نشده مابقی سرابی بیش نیست
Comment
shahsavar1351@gmail.com
نظر شما
نام
*
رایانامه
*
توضیح
*
 
 
در حال انجام عملیات...
‍‍📝 سند آمایش جدید شرق استان سمنان نقشه راهی که توسعه شاهرود و میامی را رقم زد

پربازدیدترین‌ها


اخبار کشوری

آخرین اخبار


آخرین نظرها

پربحث‌ترین‌ها

مصاحبه اختصاصی شاهرود پرس با عضو تیم ملی بدمینتون

✅ تک درنای سیبری به تالاب فریدونکنار رسید

✅ نامه یک کودک‌ زلزله‌زده به تکنسین‌های اورژانس + عکس

✅ گردهمایی دوست‌داران حافظ در شاهرود

✅ مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود نماینده کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی در استان سمنان شد

✅ استرس 10 روزه مسافران روسیه/ همه احتمالات درخصوص همگروه‌های ایران در جام جهانی

✅ چگونه می‌توان نام مذهبی را تغییر داد؟

✅ با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان منصوب شد

✅ فلوشیپ جراحی شانه عنوان کرد: سندرم گیرکردن شانه یکی از شایع‌ترین مشکلات ارتوپدی است

✅ تحقیق و تفحص از مسکن مهر تحویل هیأت رئیسه شد

✅ توضیحات خباز درباره نصب کاشی ماندگار بر سردر منزل پدری روحانی

✅ شهردار شاهرود گفت: ايده پردازي و جديت زمينه توسعه را فراهم خواهد كرد

✅ معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت خبر داد: 350 هزار ایرانی به سرطان مبتلا هستند

✅ رئیس پلیس پایتخت خبر داد برخورد با قلیان سراهای غیرمجاز در تهران

✅ خبر جدید از سربازی

✅ ساخت مقبره شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در مراحل پایانی

✅ قلیان جرم است یا وسیله ارتباطی؟!

✅ ششم آذر تعطیل رسمی است؟

گفتگوی اختصاصی پگاه کامرانی دارنده مدال جهانی بدمینتون با شاهرود پرس:

✅ گفتگوی اختصاصی پگاه کامرانی دارنده مدال جهانی بدمینتون با شاهرود پرس:

✅ مازندران و گلستان «یکشنبه» بارانی می‌شوند

✅ از خدمات‌رسانی شهرداری تهران در مرز شلمچه؛ فعالیت شبانه‌روزی 150 خادم‌الحسین برای نظافت مسیرمرز شلمچه/ فضاسازی برای اسکان شبانه 1700 نفر

✅ خداداد عزیزی : متقاضیان خرید استقلال و پرسپولیس دیوانه بودند/ استاد کلاه‌گذاشتن سرAFC هستیم

✅ کشف محموله هروئین با بوی ماهی

✅ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود: دانشگاه آزاد اسلامی را بازوی بهداشت و درمان می‌دانیم

✅ ‎رئیس انجمن علمی راینولوژی ایران: خون دماغ را جدی بگیرید

✅ کاهش ۱.۲ درصدی تلفات رانندگی در ۶ ماهه ۱۳۹۶

✅ تصویر ۳قلاده یوزپلنگ در پارک ملی توران شاهرود ثبت شد

✅ دستگیری ۵ نفر و کشف ۱۰۰ کیلوگرم تریاک در اتوبوس

✅ چند نکته درباره جنجال این روزهای سلبریتی‌ها/ از گربه مرده بازیگر زن تا حرف‌هایی که کریمی به کوروش نسبت داد

✅ سرویس تاکسی پرنده سال آینده راه‌اندازی می‌شود

✅ یک مدیر مسوول خبرداد: جنگل ابر برای دومین بار در این هفته آتش گرفت/ آتش‌سوزی از شب گذشته آغاز و هنوز مهار نشده است

✅ نجار خبر داد: برگزاری مانور سراسری زلزله ۸ آذر در مدارس کشور

✅ سال آینده دوره پیش‌دانشگاهی حذف می‌شود/سال آینده پایه دوازدهم با 900 هزار دانش‌آموز مستقر می‌شود

✅ رشد 4.6 درصدی قیمت هفتگی نفت؛ تعبیر رویای 60 دلاری طلای سیاه

✅ انرژی‌های نو، باید در ایران جان بگیرند/ آلمان‌ها پیش‌قدم انتقال دانش

✅ دستگیری دو نفر در خصوص کودک آزاری در سمنان

✅ مدرس دانشگاه تهران: یک سوم مردم تهران در شبانه روز به کمردرد دچار هستند

✅ دربی استقلال و پرسپولیس چه جایگاهی در جهان دارد؟/ جدال سرخابی‌ها در رده اول آسیا

✅ دربی 85 نگاهی به گلزنان سرخابی در تاریخ 49 دربی ؛ مرحوم ایرانپاک و کلانی عامل برتری پرسپولیس بر استقلال