ارسال پیام مستقیم برای مدیر سایت

Waiting در حال انجام عملیات...
info@shahroodpress.com
off

عضویت سریع در خبرنامه

Waiting در حال انجام عملیات...

شاهرود پرس

Shahrood Press

شاهرود پرس

شاهرود پرس : نگاهی به رشته های بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

رشته های بدون کنکور

104 - واحد شاهرود

20101 - زبان وادبيات فارسي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

20803 - حقوق

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

20812 - علوم سياسي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

20813 - علوم قضايي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

21103 - تاريخ

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

21104 - دبيري تاريخ

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

21207 - مديريت بازرگاني

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

21210 - مديريت دولتي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

21301 - حسابداري

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

21309 - حسابداري- مالياتي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

21310 - حسابداري -دولتي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

21311 - حسابداري - حسابرسي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

21439 - علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

30302 - شيمي- محض

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

30303 - شيمي- كاربردي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

30315 - شيمي گرايش فناوري اطلاعات

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

30401 - زمين شناسي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

30952 - علوم مهندسي - فيزيك مهندسي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40109 - مهندسي پزشكي - بیومکانیک

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40111 - مهندسي پزشكي - بیوالکتریک

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40119 - مهندسي برق

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40201 - مهندسي شيمي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40235 - مهندسي اكتشاف نفت

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40310 - مهندسي صنايع

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40401 - مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40479 - مهندسي عمران - نقشه برداري

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40524 - مهندسي معدن - اكتشاف معدن

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40525 - مهندسي معدن - استخراج معدن

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40675 - مهندسي مكانيك

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40730 - مهندسي پزشكي-بيومتريال

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40740 - مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

40741 - مهندسي متالورژي و مواد - سراميك

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

41001 - مهندسي كامپيوتر- سخت افزار

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

41002 - مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

41009 - مهندسي فناوري اطلاعات

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

41207 - مهندسي پرتو پزشكي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

50401 - مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

50562 - مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست

كارشناسي پيوسته

104 - واحد شاهرود

60202 - مهندسي معماري

كارشناسي پيوسته

 

104 - واحد شاهرود

20104 - تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

21207 - مديريت بازرگاني

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

21307 - علمي كاربردي حسابداري

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

21403 - تربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

30111 - آموزش رياضي

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

30537 - آموزش علوم تجربي

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

40134 - مهندسي تكنولوژي الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

40135 - مهندسي تكنولوژي برق- شبكه هاي انتقال و توزيع

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

40143 - مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

40251 - مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

40463 - مهندسي تكنولوژي ساختمان

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

 مهندسي اجرایی عمران

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

40469 - مهندسي تكنولوژي نقشه برداري

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

40530 - مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زير زميني

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

40657 - مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

40661 - مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

41013 - مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

50402 - مهندسي علوم و صنايع غذايي

كارشناسي ناپيوسته

104 - واحد شاهرود

60209 - علمي كاربردي معماري

كارشناسي ناپيوسته

 

104 - واحد شاهرود

21307 - علمي كاربردي حسابداري

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

21408 - تربيت بدني

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

40116 - الكترونيك-الكترونيك عمومي

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

40130 - الكتروتكنيك - برق صنعتي

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

40131 - الكتروتكنيك- تاسيسات الكتريكي

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

40217 - صنايع شيميايي-صنايع شيميايي

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

40428 - ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

40432 - نقشه كشي عمومي -نقشه كشي و طراحي صنعتي

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

40433 - نقشه كشي معماري- معماري

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

40509 - معدن- استخراج معدن

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

40626 - مكانيك خودرو- مكانيك خودرو

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

40630 - ساخت و توليد- ماشين افزار

كارداني پيوسته

104 - واحد شاهرود

41022 - كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

كارداني پيوسته

 

| نوشته خبر نگار | تاریخ ثبت 1394/05/19 - 15:42 | گروه خبر | آخرین ویرایش 1394/05/19 - 15:42 | 0 نظر | 11612 بازدید |
0 نظر
آخرین نظر: ندارد
نظر شما
نام
*
رایانامه
*
توضیح
*
 
 
Waiting در حال انجام عملیات...
رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد شاهرود در یک نگاه