شاهرود پرس: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان و واحد سمنان را منصوب کرد.


دکتر فرهاد رهبر در حکمی دکتر عبدالله خالصی‌دوست را به سمت سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان و واحد سمنان منصوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به خالصی ابراز امیدواری کرده است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.

رهبر در نامه‌های جداگانه از زحمات دکتر شاهرخ رنجبر بهادری در دوران مسئولیت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان و واحد سمنان و دکتر مهدی سیاهی در دوران مسئولیت سرپرستی موقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و دکتر بهزاد چهکندی در دوران مسئولیت سرپرستی امور جاری دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان قدردانی کرد.

. پرینت .
| نوشته خبر نگار | تاریخ ثبت 1396/08/30 - 15:25 | گروه خبر | آخرین ویرایش 1396/08/30 - 15:25 | 0 نظر |
✅ با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان منصوب شد
© طراحی : سامانه نسیم