شاهرود پرس :  جدول زمان بندي ثبت نام شروع كلاسها  –پايان ترم نيمسال دوم سال تحصيلي 99-1398
 

جدول زمان بندي ثبت نام شروع كلاسها  –پايان ترم نيمسالدوم سال تحصيلي 99-1398

رشته تحصيلي

انتخاب واحد

شروع كلاسها

حذف و اضافه

پايان کلاسها

شروع امتحانات

كليه رشته ها

05/11/98

لغايت

10/11/98

12/11/98

26/11/98

لغايت

01/12/98

22/3/99

24/03/99

لغايت

05/04/99

 

توضيحات :

  1. هردانشجوموظف است شخصاً بصورت اینترنتی جهت انتخاب واحد در تاریخ های يادشده اقدام نماید.

2) مسئوليت  عدم رعايت پيش نيازدروس  به عهده دانشجو ميباشد.

3) دانشجويان مشروط حق انتخاب بيشتراز 14 واحد را ندارند.

4) پس از انقضاي مهلت ثبت نام،انتخاب واحد به هيچوجه انجام نخواهد شد.

 

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی ،شروع و پایان کلاسها نیمسال دومسال تحصیلی 98

به تفکیک ورودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 

نیمسال دوم 99-98

ورودی های 96 و ما قبل

5 و 6 /11 /98

ورودی های  97

7 و8 /11 /98

ورودی های  98

9 و 10 /11 /98

ثبت نام با تاخیرکلیه ورودیها

12/11/98    لغایت    24/11/98

شروع کلاسها

12/11/98

حذف و اضافه کلیه ورودیها

26/11/98 لغایت  1 /12 /98

پایان کلاسها

22/03/99

امتحانات

24/03/99لغایت05/04/99

 

 

توضيحات :

1) ازآنجایی که انتخاب واحد فقط بصورت اینترنتی انجام خواهد شد ،دانشجویان گرامی از مراجعه حضوری به دانشگاه و گروههای آموزشی جدا" خودداریی نمایند.

2) دانشجویان شرایط خاص ( ترم آخر و ممتازین و ...) جهت باز شدن فایلشان میبایست قبل از شروع انتخاب واحد یا حذف اضافه  به گروههای مربوطه مراجعه نموده و با اخذ تعهد کتبی،موارد خاص آموزشی آنان توسط کارشناس آموزشی فعال گردد.

 


تقویم هفتگی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

هفته های زوج و فرد

تعداد هفته

هفته

شروع هفته

لغایت

پایان هفته

هفته   اول

فرد

12/11/98

لغایت

18/11/98

هفته   دوم

زوج

19/11/98

لغایت

25/11/98

هفته   سوم

فرد

26/11/98

لغایت

02/12/98

هفته   چهارم

زوج

03/12/98

لغایت

09/12/98

هفته   پنجم

فرد

10/12/98

لغایت

16/12/98

هفته   ششم

زوج

17/12/98

لغایت

23/12/98

هفته   هفتم

فرد

16/01/99

لغایت

22/01/99

هفته   هشتم

زوج

23/01/99

لغایت

29/01/99

هفته   نهم

فرد

30/01/99

لغایت

05/02/99

هفته   دهم

زوج

06/02/99

لغایت

12/02/99

هفته   یازدهم

فرد

13/02/99

لغایت

19/02/99

هفته   دوازدهم

زوج

20/02/99

لغایت

26/02/99

هفته   سیزدهم

فرد

27/02/99

لغایت

02/03/99

هفته   چهاردهم

زوج

03/03/99

لغایت

09/03/99

هفته   پانزدهم

فرد

10/03/99

لغایت

16/03/99

هفته   شانزدهم

زوج

17/03/99

لغایت

23/03/99

 

برنامه ساعات کلاسی رشته ..................  نیمسال دوم سال تحصیلی 99/ 1398

 

ایام هفته

10 - 8

12-10

14-12

16-14

18-16

20 - 18

نماز و ناهار

یکشنبه

 

ساعت فرهنگی

 

 

 

کلیه کلاسهای ساعت  18  الی 20 فقط در دانشکده علوم پایه برگزار میگردد

دو شنبه

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

جمعه

کلیه کلاسهای روز جمعه فقط در دانشکده علوم پایه برگزار میگردد

 

 

. پرینت .
| نوشته خبر نگار | تاریخ ثبت 1398/10/29 - 11:21 | گروه خبر | آخرین ویرایش 1398/11/02 - 22:27 | 0 نظر |
جدول زمان بندي نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98دانشگاه آزاد شاهرود
دانشگاه آزاد شاهرود
زمان بندي ثبت نام
شروع كلاسها
© طراحی : سامانه نسیم